• Portativ nişanlama qurğusu PNQ-02
 • VEBER DG-2 Dartılma olçü qurğusu 


Portativ nişanlama qurğusu quyuda karotaj zamanı geofiziki kabelin nişanlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nişanlanma kabel quyuya buraxıldıqda və yaxud qaldırıldıqda yerinə yetirilə bilər. Qurğunu stasionar nişanlama qurğusu ilə əvəz etmək mümkündür


 • 1.2 Texniki xarakteristika
 •  1.2.1 Nişanlanma xətası, % maks. -0,2% 
 •  10 metr məsafədə maksimal xəta  -2 mm 
 •  100 metr məsafədə maksimal xəta  -20 mm 
 •  1000 metr məsafədə maksimal xəta -200 mm 
 •  5000 metr məsafədə maksimal xəta -1 m 
 •  1.2.2 Ölcmə bazasının uzunluğu -1 m 
 •  1.2.3 Əsas nişanlar arasındakı məsafə -10 m 
 •  1.2.4 Nişan qoyulma intervalı
 • Ikiqat( hər 1 m-dən),m -100 
 • Üçqat ( hər 1 m-dən),m -1000 
 •  1.2.5 Əsas və siqnal nişanlarının polyarizasiyası -SNNS 
 •  1.2.6 İşçi diapazonunun temperaturu, o C -40 - +65 
 •  1.2.7 Maksimal nisbi rütubət,% -90 
 •  1.2.8 Ölçüləri, mm -2200x400x250 
 •  1.2.9 Çəkisi, kq -30 
 •  1.2.11 Nişanlama zamanı kabelin hərəkət istiqaməti. Enmə/qalxma 
 •  1.2.12 Sərfiyyat Vatt -100 1.2.13 Gərginlik, V -170-265 
 •  1.2.14 Qidalandırma gərginliyinin tezliyi, Hz -40…60 
 •  1.2.15 İş rejimi - fasiləsiz

 

VEBER DG-2 Dartılma olçü qurğusu 


 DG-2 Dartılma olçü qurğusu , karotaj kabelinin dartılma vahidinin ölçülməsi, qeydiyyat olunan çıxış siqnallarının rəqəmsal koda çevrilməsi və onun karotaj stansiyasına ötürülməsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Tətbiq sahələri: Dartılma olçü qurğusu həm qazma zamanı texnoloji nəzarət parametrləri sistemlərində, həm də quyuların kompüterləşdirilmiş geo-texnoloji tətqiqatı tərkibində istismar olunur 

TEXNİKİ XARAKTERİSTİKA

1. Karotaj kabelinin darttılmasının ölçmə dipazonu  - 50 кН
2. Çıxış siqnallarının parametrləri
2.1 Ölçü hissəsinin çıxışı Rəqəmsal radiokanal  433,5 Mhz
2.2 Birbaşa görünmə zamanı zəmanət verilmiş radiusda işləməsi 100 m.
2.3 Qəbul hissəsinin çıxışı Rəqəmsal: (RS485), Analoq : 0…5В
2.4 Bölünmənin qiyməti Rəqəmsal çıxış: 1bit/1кг. Analoq çıxışı : 5мВ/10кГ
3. Ölçünün xətası ±5 %
4. Maksimal yüklənmə 270 кН
5. İş diapazonunun temperaturu -40…+50 °С
6.Ölçü qurğusunun qidalanma gərginliyi 4 х 1,25V ölçü AA
7.Ölçmə qurğusunun fasiləsiz iş imkanı(batareyal tam yükləndikdə) 200 saat
8. Qabarit ölçüləri: 600х100 mm
9. Çəki: 20 kq.
10. İqlim standartı İEC 529 IP66